Kontakt

Philosophers Nitra
IČO: 51068125
Právna forma: Občiasnske združenie
Zastúpené: PaedDr. Martin Uhnák, MBA, Generálny manažér
IBAN: SK9309000000005182231768 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)