Myšlienka projektu

Hlavnou myšlienkou Philosophers Nitra je poskytnúť mladým hráčom fúziu vzdelávania a hokeja. Úzka spolupráca s dvomi univerzitami v severnej amerike je pre nás zdrojom motivácie a čerpania overeného know-how. Práve v severnej amerike je o vzdelaných športovcov obrovský záujem. Chceme vychovávať ľudí ktorí po ukončení projektu vysokoškolským diplomom budú žiadaní na obchodnom trhu. Konkurencieschopní, sebavedomí, zodpovední a mentálne silní čeliť zložitým situáciám.

Hľavný ciel

ŠTÚDIUM

Prvoradým cieľom projektu je vzdelávanie v oblastiach o ktoré hráči stoja. V tíme máme dovedna 14 odborov ktoré študujú. Od štúdia telovýchovy, cez obchod a marketing až po riadenie výroby v systémoch. Na hráčov apelujeme aby si svoje školské povinnosti plnili zodpovedne a príkladne.

HOKEJ

Kvalitný tréningový proces, zodpovednosť, disciplína, tvrdá práca a spolupatričnosť. To sú základné vlastnosti ktorými sa ako tím chceme prezentovať v Európskej lige. Práve tie nám v prvom ročníku pôsobenia priniesli úspech v podobe nedokončeného semifinále a budeme sa ich držať ďalej.

PRAX

Študentov zapájame do sprievodných akcii projektu. Hlavne v oblasti marketingu, organizácie podujatí, či sprievodnom programe domácich zápasov. V blízkej budúcnosti je v pláne zapojiť prax katedry telovýchovy v podobe kondičných trénerov či masérov pre tím Philosophers.

Realizačný tím

Mgr. Edmund Piacka

Tréner

PaedDr. Ing. Branislav Varga PhD.

Konzultant

PaedDr. Martin Uhnák, MBA

Manažér

Bc. Patrik Belovič

Marketingový manažér

Hráči

Michal Nemčič (G)

Simon Ördögh (G)

Dusan Bajan (D)

Michal Bednárik (D)

Tomas Ganat (D)

Jakub Garay (D)

Filip Hradicky (D)

Adrian Jandak (D)

Adam Simurda (D)

Juraj Sklenar (D)

Juraj Stefanka (D)

Adam Baran (C)

Lubos Buc (D/F)

Marco Dobrotina (RW)

Juraj Stefanka (D)

Adrian Galik (C)

Alex Hoffmann (F)

Tomas Kasana (RW)

Marcel Klincok (RW)

Marek Lindeman (C)

Samuel Matus (RW)

Matej Mrazik (C)

Michal Novodomský (LW)

Jakub Pastier (F)

Daniel Rzavský (LW/RW)

Erik Sramaty (C)

Viktor Varga (RW)